Zespół szkół

Wszystkie pomieszczenia w szkole dostosowane są do potrzeb edukacyjnych oraz umożliwiają prawidłowy przebieg zajęć lekcyjnych.
Na terenie szkoły prowadzone są
zajęcia dydaktyczne,
korekcyjno – kompensacyjne,
rewalidacyjne
i inne zajęcia wynikające z orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczną – Pedagogiczną.

Szkoła Branżowa I stopnia oferuje dziewczętom zajęcia lekcyjne oraz praktyki zawodowe (Kontrakt z CE).
Zapisując dziecko do naszej szkoły oferujemy zawody takie jak:
kucharz,
piekarz,
cukiernik,
fryzjer,
sprzedawca.

Pozostałe zawody są kwestią indywidualnych ustaleń.

Szkoła wyposażona jest także w bibliotekę, natomiast dziewczęta regularnie uczestniczą w wizytach bibliotece miejskiej.

Oferujemy także koła zainteresowań, obecnie prężnie funkcjonuje koło taneczne, kulinarne, teatralne, artystyczne, filmowe, sportowe.

Organizowane są również wycieczki w związku z kołem podróżniczym, a także odbywają się również zajęcia komputerowe.