Wspieranie rozwoju i uzdolnień

Lp.

Rodzaj usługi

Cena indywidualnej terapii

Cena grupowej terapii

 
  

I spotkanie

(ok. 45 min)

Cykl

(8 spotkań)

I spotkanie

(ok. 45 min)

Cykl

(8 spotkań)

1.Rytmika  

15 PLN

110 PLN

2.Język angielski dla najmłodszych  

15 PLN

110 PLN

3.Pracownia żywego słowa (wspieranie poziomu sprawności językowej i kultury wypowiadania się)  

15 PLN

110 PLN

4.Warsztaty plastyczne  

20 PLN

150 PLN