Strefa ucznia

Tu już wkrótce będą do pobrania:
dokumenty rekrutacyjne
plany zajęć
oraz bieżące komunikaty.

UWAGA:
Dla każdej grupy zajęciowej utworzone zostanie konto mailowe, z którego będą wysyłane bezpośrednio na pocztę uczniów bieżące komunikaty. Będzie także stała łączność z wykładowcami: wysyłane będą tą droga materiały dydaktyczne do zajęć, zadania dla uczniów i słuchaczy. Bedzie także możliwość przesyłania wykładowcom prac zaliczeniowych.

UWAGA:
Uczniowie/słuchacze będą mieli wpływ na plan zajęć (rozkład zajęć w tygodniu)
Uczniowie maja wpływ na życie szkoły poprzez Samorząd Uczniów i Słuchaczy. Pierwsze wybory odbędą się w końcu października.

UWAGA:
Uczniowie kierunków:
technik farmaceutyczny, technik weterynarii i technik masażysta proszeni są o zakupienie przed rozpoczęciem zajęć obowiązkowej odzieży (fartuchów lub bluzy i spódnicy dla pań i bluzy i spodni dla Panów:
technik farmaceutyczny – kolor biały
technik weterynarii – kolor zielony,
technik masażysta – kolor niebieski
opiekun medyczny – kolor biały
Obowiązuje w pracowniach obuwie zmienne, białe.