Ortoptystyka

Ortoptystka to osoba zajmująca się badaniem i leczeniem specjalistycznym zeza, niedowidzenia, zaburzeń wzroku oraz rehabilitacją pacjentów po operacjach zeza i urazów w obrębie oczodołu. Ortoptystki asystują w wielu badaniach okulistycznych dotyczących utraty widzenia takich jak: niedowidzenie, zaburzenia gałkoruchowe: zez, oczopląs. Biorą udział w czynnościach związanych z diagnozą chorób narządu wzroku takich jak jaskskra, zaćma oraz związanych z korekcją wady, uczestniczą w doborze okularów i soczewek kontaktowych.
Praca ortoptystki / ortoptysty wymaga odpowiedzialności oraz umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych w różnych grupach wiekowych.
Pacjentami ortoptystów bardzo najczęściej są dzieci, dlatego też od osób pracujących w tym zawodzie wymagane są wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne. Jest to zajęcie dla osób otwartych, łagodnych i cierpliwych.

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:
Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ortoptystka

MED.04. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.