Oferta dla rodziców

Lp.

Rodzaj usługi

Cena

indywidualnej terapii

Cena grupowej terapii

 
  

I spotkanie

(ok. 45 min)

Cykl

(8 spotkań)

I spotkanie

(ok. 45 min)

Cykl

(8 spotkań)

1.Grupa wsparcia dla rodziców dzieci autystycznych

50 PLN

380 PLN

35 PLN

260 PLN

2.Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zespołem nadpobudliwości ruchowej (ADHD)

50 PLN

380 PLN

35 PLN

260 PLN

3.Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z dysfunkcjami intelektualnymi

50 PLN

380 PLN

35 PLN

260 PLN

4.Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych (niepełnosprawność ruchowa)

50 PLN

380 PLN

35 PLN

260 PLN

5.Warsztaty komunikacji interpersonalnej: “Jak skutecznie porozumieć się z własnym dzieckiem”

40 PLN

300 PLN

30 PLN

220 PLN

6.Trening radzenia sobie z agresją własną i dziecka

50 PLN

380 PLN

35 PLN

260 PLN

7.Trening asertywności

40 PLN

300 PLN

30 PLN

220 PLN