O Nas

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Dom Nad Potokiem” w Tarnowie jest placówką, przeznaczoną dla uczennic szkół podstawowych i szkół branżowych Igo stopnia posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożonej niedostosowaniem społecznym. Przyjęcie do placówki może nastąpić na wniosek opiekuna prawnego w trybie stacjonarnym, gdzie wychowanki korzystają z zakwaterowania w Ośrodku lub w trybie niestacjonarnym, gdzie wychowanki i wychowankowie uczęszczają do szkoły i korzystają z pomocy specjalistów, jednak po zajęciach wracają do domu.

Głównym zadaniem ośrodka jest: kształcenie młodzieży poprzez zajęcia:
 -dydaktyczne,
-wychowawcze,
-profilaktyczne,
-terapeutyczne
– i inne wynikające z orzeczeń

Do zadań Ośrodka należy również zdobywanie umiejętności życiowych mających na celu poprawne funkcjonowanie w życiu społecznym.

Oferujemy również pomoc i wsparcie rodzicom oraz opiekunom prawnym.

Naszą misją jest budowanie wspólnej społeczności, która kładzie nacisk na tradycyjne wartości oraz umiejętności wykorzystywania ich w stale zmieniającym się świecie.

Ośrodek jest placówką niepubliczną, formalnie funkcjonującą od dnia 12.12.2019 roku kiedy organem prowadzącym stała się Fundacja Generation Bridge, natomiast za nadzór pedagogiczny odpowiada Kuratorium Oświaty w Krakowie.