Kierunki

Asystentka stomatologa

Tryb nauki:

1 rok

Opłata wpisowa:

0 zł

Czesne

0 zł

Praktyki

160 godzin

Opiekun medyczny

Tryb nauki:

1 lata

Opłata wpisowa:

0 zł

Czesne

0 zł

Praktyki

160 godzin

Ortoptystka / Ortoptysta

Tryb nauki:

2 lata

Opłata wpisowa:

0 zł

Czesne

0 zł

Praktyki

160 godzin

Technik farmacji

Tryb nauki:

2,5 lata

Opłata wpisowa:

0 zł

Czesne

0 zł

Praktyki

160 godzin

Technik zajęciowy

Tryb nauki:

2 lata

Opłata wpisowa:

0 zł

Czesne

0 zł

Praktyki

160 godzin

Technik masażysta

Tryb nauki:

2 lata

Opłata wpisowa:

0 zł

Czesne

0 zł

Praktyki

160 godzin