Kadra

Kadra posiada niezbędne kwalifikacje, oraz realizuje określony zakres obowiązków.

Podstawową zasadą pracy wychowawców jest:
-wspólny front w procesie wychowania,
-konsekwencja w działaniu oraz kreowanie rzeczywistości opartej na jasnych, akceptowanych społecznie zasadach.

Kadra dba o szeroko rozumiane dobro dziecka, stosuje różnorodne strategie wychowawcze, rozbudzające kreatywność, pasje i ciekawość świata, uczy myślenia przyczynowo – skutkowego.

W skład zespołu wychowawczego wchodzą:
– Dyrektor
– Wychowawcy
– Nauczyciele
– Pedagog
– Psycholog
– Pracownik socjalny
– Logopeda
– Terapeuci zajęciowi
– Socjoterapeuci

W zależności od potrzeb zawartych w orzeczeniu współpracujemy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.