Internat

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii posiada własny budynek internatu oddalony od szkoły o 140 metrów. Trasę tę wychowanki przemierzają pod opieką wychowawcy dyżurującego w internacie.
Internat dzieli się na część mieszkalną, administracyjną i użytkową.
W części mieszkalnej znajduje się 11 pokoi zajmowanych przez dziewczęta. Pokoje są umeblowane i stale trwają prace nad ich personalizacją ze względu na mieszkające w nich wychowanki.
Każda grupa wychowawcza posiada własną świetlicę, w której odbywają się zajęcia zorganizowane, a także spożywane są wspólne posiłki.
Pawilon zaopatrzony jest w rozdzielnię posiłków, pralnię i suszarnię, dwie odrębne łazienki.

Ponadto internat posiada:
-pokoje wychowawców
-gabinet pedagoga i psychologa
-dwie duże sale do organizowania zajęć i eventów okolicznościowych
-pokój odwiedzin

Rodzicu, jeśli przyjeżdżasz z daleka masz możliwość nocowania w naszym internacie. Więcej informacji uzyskasz w indywidualnym kontakcie z Dyrekcją Ośrodka.

Część administracyjna mieści się na piętrze budynku. Tu znajduje się sekretariat, gabinet dyrektora, gabinet pracownika socjalnego, biuro kadrowe. W tej części dowiedzą się Państwo wszystkiego o funkcjonowaniu Ośrodka, kwestiach formalnych i organizacyjnych.
Część użytkowa mieści w sobie pokoje przeznaczone do grupowych zajęć zorganizowanych, gabinety Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i świetlicę.
Do Ośrodka przynależy także ogródek, który z czasem zostanie zagospodarowany pod przestrzeń rekreacyjno – wypoczynkową.