Diagnozy orzeczenia opinie

Lp.

Rodzaj

Cena

1.Opinia pedagoga / psychologa dla szkoły

120 PLN

2.Opinia logopedy

120 PLN

3.Orzeczenie zespołu ds. wczesnego orzekania

150 PLN